"... kierujemy się na ogół tą maksymką, moc radości wzmacniać smutku odrobinką..." Jeremi Przybora

wtorek, 5 lutego 2013

O zmierzchu i świcie

"Whoever you are, I fear you are walking the walks of dreams"

"Kimkolwiek jesteś, obawiam się, iż wędrujesz ścieżkami snów"
                                    
                                                          Walt Whitman

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz